Om oss

Faleco AB är en svensk distributör av mätteknisk utrustning. Vår försäljning av trådtöjningsgivare görs via vår ebutik på denna sida.

Vi ska göra vårt allra bästa för att Du som kund ska bli nöjd. Vår övertygelse är nämligen att nöjda kunder är helt avgörande för att vår e-butik skall kunna fortsätta att växa.

Miljöansvar

  • Falecos agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.
  • Våra leverantörer utvecklar kontinuerligt sina produkter med tanke på miljöpåverkan.
  • Vi strävar efter att öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos vår personal.
  • Faleco AB tillämpar gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som berör verksamheten.
  • Vi tillämpar källsortering i samråd med hyresvärd.
  • Vi följer förordning (SFS 2014:1075 och SFS 2008:834) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-retur återvinningsstation inom Sveriges gränser eller vid vårt kontor.

Adress

Faleco AB
Hängpilsgatan 5
426 77 Västra Frölunda