Applicering

Applicering eller fastsättning av trådtöjningsgivaren på testobjektet är ett viktigt moment för att få en tillförlitlig mätning. Olika förhållanden, miljöfaktorer och material kräver olika sätt att applicera en givare. Den vanligaste metoden är dock att limma trådtöjningsgivare på testobjektet. I vissa applikationer är dock svetsbara trådtöjningsgivare att föredra.

Limning

Den metod som används för att fästa trådtöjningsgivaren på det objekt som skall mätas skiljer sig åt beroende på typ av trådtöjningsgivare, vilket lim/bindemedel som används och i vilken miljö mätningen sker. Nedanstående beskrivning avser en töjningsmätning vid normal rumstemperatur och visar hur man fäster en vanlig trådtöjningsgivare utrustad med ledningstråd till ett mjukt stålmaterial med hjälp av snabbtorkande cyanoakrylatlim.

1) Välj lämplig trådtöjningsgivare

Välj typ av trådtöjningsgivare och med en längd som passar för mätobjektet och den mätning som skall göras. Leverantören av trådtöjningsgivare har tabeller och förteckningar där den linjära expansionskoefficienten för varje givarmodell finns angivit samt rekommenderat material på vilket givaren kan fästas.

2) Ta bort smuts, rost och färg

Metallytan där töjningsgivaren ska fästas ska vara väl rengjord.
– Ev. behövs ytan slipas eller blästras för att få bort färg, rost eller annan beläggning.
– Polera ytan, använd ett sandpapper med kornstorlek mellan 200-300.

3) Rengör ytan

Rengör ytan där givaren skall placeras med ett mjukt luddfritt papper fuktad med aceton. Torka ordentligt genom att torka ytan i en och samma riktning. Smutsen samlas då upp och avlägsnas i en och samma rörelse. En fram och tillbaka rörelse gör att smutsen transporteras fram och tillbaka och ger ett sämre resultat

4) Bestäm position

Använd en vanlig blyertspenna med hårdhet HB och markera töjningsriktningen.

5) Applicera lim

Försäkra Dig om vad som är fram – och baksida på trådtöjningsgivaren. Applicera en droppe av limmet på baksidan av givaren. Sprid inte ut limmet. Sprider Du ut limmet så härdar det fortare och därigenom blir hållfastheten sämre.

6) Fäst givaren på plats

Efter att ha applicerat en droppe av limmet placera givaren i position genom att följa den center- och riktningslinje Du markerat i ett tidigare steg.

7) Tryck fast givaren

Täck trådtöjningsgivaren med ett polyetenark och tryck med tummen. När givaren är placerad i position, försök inte lyft den för att justera positionen. Hållfastheten på limmet blir då mycket lägre.

8) Avsluta fastsättningen

Efter att du har hållit tryck på trådtöjningsgivaren med din tumme i ca en minut, så ta bort polyetenarket och se till att givaren är ordentligt fastsatt. Därmed är fastsättningen av givaren klar. Vänta dock ca en timme innan Du gör din första mätning så att limmet har härdat klart.

Om Du ämnar täcka töjningsgivaren med någon form av täckmedel (skydd) gör det efter att limmet härdat och före din första mätning. Följ de instruktioner som följer med respektive täckmedel.

.

Här kan Du se en video över de ovanstående beskrivna stegen:

.

.

Fler faktasidor – lär dig mer om: