Applicering

Applicering eller fastsättning av trådtöjningsgivaren på testobjektet är ett viktigt moment för att få en tillförlitlig mätning. Olika förhållanden, miljöfaktorer och material kräver olika sätt att applicera en givare. Den vanligaste metoden är dock att limma trådtöjningsgivare på testobjektet. I vissa applikationer är i stället svetsbara trådtöjningsgivare att föredra.

Lim

De grundläggande kravet på ett lim är att det naturligtvis ger en god vidhäftning både i objekt och givare. Samtidigt vill man att limskiktet skall vara så tunt som möjligt för att säkerställa en bra och noggrann mätning. Det är ju objektets och inte limmets töjning vi vill mäta. För att få ett tunt limskikt behöver limmet ha så låg viskositet som möjligt. Helst så lättflytande som vatten. Värt att notera när det gäller temperaturområde är att alla lim gradvis får sämre vidhäftning (styrka) när temperaturen ökar över rumstemperatur. Trots att ett lim kanske klarar en temperatur på +80°C så är funktionen klart sämre än vid 25°C.

Cyanoakrylatlim

Cyanoakrylatlim är ett s.k. snabblim och det vanligaste limmet som använts för att fästa trådtöjningsgivare på en metallyta. Genom att cyanoakrylatlim är ett 1-komponentslim behövs ingen blandning utan det är klart att användas direkt ur behållaren. Limmet härdar i rumstemperatur tack vare luftfuktigheten. Ju lägre luftfuktighet, desto längre fixeringstid och härdtid. Med fixeringstid menas här den tid det tar för en limfog att bli tillräckligt stark för att kunna hanteras utan att få försämrad långtidshållfasthet. Härdtid däremot är den tid limfogen behöver på sig för att uppnå en viss styrka, oftast full styrka.

OBS! Snabblim limmar hud väldigt bra – använd handskar.

Förvaring

 • Förvara oöppnade flaskor med lim i kyl.
 • Efter att du använt limmet, se till att sätta på korken på flaskan så att mängden fukt som kan ta sig in i flaskan blir minimal.
 • En öppnad flaska förvaras bäst vid rumstemperatur då fukt som tagit sig in i flaskan kan kondensera i kyla och få limmet att börja härda i flaskan.

Exempel på lim

Är man en erfaren användare av trådtöjningsgivare har man troligtvis sina egna ”favoriter” av limtyper. Men två vanliga typer av lim som används för att fästa trådtöjningsgivare på en metallyta är:

Loctite 406

 • Snabblim med mycket låg viskositet. Rekommenderas som första val.
 • Typ: cyanoakrylat (etyl), 1-komponent
 • Viskositet: mycket låg
 • Fixeringstid: <45 sek
 • Härdningstid: >24h för full styrka. Beroende av omgivande luftfuktighet.
 • Temperaturområde: -30°C till +80°C

Loctite 401

 • Snabblim med låg viskositet. Bra temperaturtålighet.
 • Typ: cyanoakrylat (etyl), 1-komponent
 • Viskositet: låg
 • Fixeringstid: <10 sek
 • Härdningstid: >24h för full styrka. Beroende av omgivande luftfuktighet.
 • Temperaturområde: -30°C till +80°C (120°C)

Skillnad mellan Loctite 401 och 406:

 • 406: lägst viskositet vilket ger förutsättning för att få ett tunt limskikt och därigenom en noggrannare mätning.
 • 401: något bättre vidhäftningsförmåga och temperaturtålighet. Detta lim kan även användas för temperaturer upp till +120°C. Fungerar även på ett porösare material än metall.

Loctite 401 och 406 finns att köpa “överallt” – gör en googlesökning.

Limning

Nedanstående beskrivning avser en töjningsmätning vid normal rumstemperatur och visar hur man fäster en vanlig trådtöjningsgivare utrustad med ledningstråd till ett mjukt stålmaterial med hjälp av snabbtorkande cyanoakrylatlim.

1) Välj lämplig trådtöjningsgivare

Välj typ av trådtöjningsgivare och med en längd som passar för mätobjektet och den mätning som skall göras. Leverantören av trådtöjningsgivare har tabeller och förteckningar där den linjära expansionskoefficienten för varje givarmodell finns angivit samt rekommenderat material på vilken givaren kan fästas.

2) Ta bort smuts, rost och färg

Metallytan där töjningsgivaren ska fästas ska vara väl rengjord.

 • Ev. behövs ytan slipas eller blästras för att få bort färg, rost eller annan beläggning.
 • Polera ytan, använd ett sandpapper med kornstorlek mellan 200-300.

3) Rengör ytan

Rengör ytan där givaren skall placeras med ett mjukt luddfritt papper fuktad med aceton. Torka ordentligt genom att torka ytan i en och samma riktning. Smutsen samlas då upp och avlägsnas i en och samma rörelse vilket ger ett bättre resultat än att transportera smutsen fram och tillbaka.

Ett ofta använt medel för rengöring av metallytor innan limning är “Loctite 7063 Cleaner”.

4) Bestäm position

Använd en vanlig blyertspenna med hårdhet HB och markera töjningsriktningen.

5) Applicera lim

Försäkra Dig om vad som är fram – och baksida på trådtöjningsgivaren. Applicera en droppe av limmet på baksidan av givaren. Sprid inte ut limmet. Sprider Du ut limmet så härdar det fortare och därigenom blir hållfastheten sämre.

6) Fäst givaren på plats

Efter att ha applicerat en droppe av limmet placera givaren i position genom att följa den center- och riktningslinje Du markerat i ett tidigare steg.

7) Tryck fast givaren

Täck trådtöjningsgivaren med ett polyetenark och tryck med tummen. När givaren är placerad i position, försök inte lyfta den för att justera positionen. Hållfastheten på limmet blir då mycket lägre.

8) Avsluta fastsättningen

Efter att du har hållit tryck på trådtöjningsgivaren med din tumme i ca en minut, så ta bort polyetenarket och se till att givaren är ordentligt fastsatt. Därmed är fastsättningen av givaren klar. Vänta dock ca en timme innan Du gör din första mätning så att limmet har härdat klart.

Om Du ämnar täcka töjningsgivaren med någon form av täckmedel (skydd) gör det efter att limmet härdat och före din första mätning. Följ de instruktioner som följer med respektive täckmedel.

Här kan Du se en video över de ovanstående beskrivna stegen: