Svetsbara trådtöjningsgivare

Den vanligaste metoden för applicering av trådtöjningsgivare är ju som bekant limning, vilket är en väl beprövad metod ända sedan man började använda töjningsgivare. Många olika limtyper finns för att passa olika applikationer. Dock finns det tillfällen när limning inte är ett alternativ och där svetsbara trådtöjningsgivare ofta är den bästa lösningen, exempel på det är:

• Heta ytor över 350°C där varken vanliga givare eller limmet klarar den höga temperaturen.
• Miljö och förhållande vid appliceringen som gör det svårt att använda den procedur som krävs för att säkerställa korrekt vidhäftning.
• Testning behöver starta omedelbart efter installationen, finns ej tid att vänta på att limmet skall härda.

Appliceringsvetsbara trådtöjningsgivare

Svetsbara trådtöjningsgivare består av ett trådtöjningselement som är fastsatt på en liten metallplatta. Att sätta fast givaren är inte svårt att lära sig. Behandlingen av den yta där givaren skall appliceras är nästan identisk med tillvägagångsättet för limning. För monteringen behövs ett punktsvetsaggregat med en optimerad elektrod. Med svetsaggregat punktsvetsar man sedan metallplattan, med den fastsatta trådtöjningsgivaren, på testobjektet.