Termisk töjningsanalys

Töjning, både drag och trycktöjning, i fasta material resulterar i temperaturförändringar i materialet. Små förändringar i töjning resulterar i små temperaturförändringar. Men med en känslig infrarödkamera (värmekamera) kan man detektera ytterst små temperaturförändringar.

Termisk töjningsanalys

För att åskådliggöra detta kan vi tänka oss att vi samtidigt som vi utsätter ett objekt för en yttre kraft så mäter vi objektets yttemperatur, enligt bilden till höger:

När en yttre kraft påverkar en kropp av fast material uppstår en töjning. Denna töjning orsakar också en temperaturförändring i kroppen.

De olika faserna i bilden är:

  1. yttre kraft = 0
  2. yttre kraft > 0 och konstant
  3. yttre kraft = 0 (samma som fas 1)

Om man nu låter den yttre kraften periodiskt med en bestämd frekvens upprepa fas 1 och 2 får man en stabil temperaturförändring. Denna temperaturförändring kan man alltså studera med en känslig infrarödkamera. Den infraröda kameran mäter yttemperaturen på objektet och yttemperaturen representerar summan av av de olika temperaturförändringar (töjningar) som kan ske i en kropp.

Den här metoden kan alltså användas när man i en testuppsättning kan applicera en yttre kraft på testobjektet.

Mer om den infraröda kameran hittar du här: https://infrarodkamera.se/